غذاهای سرخ کرده(خوراک)


کمی صبر کنید...

ماهیچه ران

480,000 تومان لطفا جهت سفارش،تماس بگیرید

 یکی از محبوب ترین و لذیذ ترین غذاها | 550 گرم وزن کامل | به همراه سیرپیاز جادویی پسران کریم 


ماهیچه دست

480,000 تومان لطفا جهت سفارش،تماس بگیرید

 یکی از محبوب ترین و لذیذ ترین غذاها | 550 گرم وزن کامل | به همراه سیرپیاز جادویی پسران کریم 


گوشت کتف

380,000 تومان لطفا جهت سفارش،تماس بگیرید

 یکی از محبوب ترین و لذیذ ترین غذاها | 400 گرم وزن کامل | به همراه سیرپیاز جادویی پسران کریم 


گوشت گردن

380,000 تومان لطفا جهت سفارش،تماس بگیرید

 یکی از محبوب ترین و لذیذ ترین غذاها | 400 گرم وزن کامل | به همراه سیرپیاز جادویی پسران کریم 


مرغ سرخ کرده دو ران

154,000 تومان لطفا جهت سفارش،تماس بگیرید

 یکی از پرفروش ترین ها(مخصوصا به خاطر طبخ به روش ماهیچه با سیرپیاز مخصوص) | 500 گرم وزن کامل 


مرغ سرخ کرده (نصف مرغ کامل)

154,000 تومان لطفا جهت سفارش،تماس بگیرید

 یکی از پرفروش ترین ها(مخصوصا به خاطر طبخ به روش ماهیچه با سیرپیاز مخصوص) | 500 گرم وزن کامل 


دابل مخصوص

300,000 تومان لطفا جهت سفارش،تماس بگیرید

 غذایی فوق العاده برای سلایق متنوع | 250 گرم مرغ سرخ کرده + 200 گرم گوشت کتف سرخ کرده | به همراه سیرپیاز جادویی پسران کریم 


دسته‌بندی