در این بخش میتونید منو رستوران مارا مشاهده فرمایید 

 تمامی غذاها بدون چلو (برنج) میباشند 

 ۹% ارزش افزوده به کل مبلغ فاکتور اضافه میگردد 

منو رستوران پسران کریم