در این بخش میتونید منو رستوران مارا مشاهده فرمایید 

  تمامی غذاها بدون چلو (برنج) میباشند 

   ۹% ارزش افزوده به کل مبلغ فاکتور اضافه میگردد 

منو پسران کریم